Olemme eläkeläisten panttivankeja

Vihreät nostivat esille tärkeän keskustelunaiheen mainitessaan, että työeläkkeisiin vuodenvaihteessa tulevaa 5,7 prosentin korotusta pitäisi supistaa noin yhden prosenttiyksikön verran kiristämällä eläkkeiden verotusta.


Suomen eläkejärjestelmä ei voi kovin hyvin. Eläkkeet ovat liian korkeita ja eläkemaksut liian alhaisia. Tämä johtuu siitä, että eläkejärjestelmä on pyramidihuijaus. Pyramidihuijauksessa pienempien sijoittajien rahat käytetään suurempien sijoittajien eläkkeiden maksamiseen. Tämä malli toimii hyvin, kun sijoittajien määrä kasvaa jatkuvasti. Kun sijoittajien määrä alkaa laskea, järjestelmä kaatuu. Näin on Suomessa vallinnut jo jonkin aikaa, kun suuret ikäluokat ovat siirtyneet eläkkeelle. Eläkejärjestelmän kriisi näkyy jo nyt. Eläkemaksut ovat nousseet, ja eläkeläisten määrä on kasvanut. Tämä on johtanut siihen, että työeläkemaksu on nostanut työnantajien kustannuksia ja vähentänyt yritysten kilpailukykyä.Eläkejärjestelmän kriisi on vaarallinen koko Suomelle. Se voi johtaa talouskriisiin, työttömyyteen ja sosiaaliseen epävakauteen.


Eläkeläiset nauttivat Suomessa niin kohtuuttoman suurta valtaa äänestäjämassana, että me muut olemme käytännössä heidän panttivankejaan ja eduskuntapuolueet varovat päätöksissään suututtamasta tätä äänestäjämäärää. Nykyinen työeläkejärjestelmä on epäoikeudenmukainen. Nykyiset työssäkäyvät maksavat moninkertaisia eläkemaksuja aikaisempiin sukupolviin verrattuna ja suurin osa näistä eläkemaksuista kuluu nyt eläkkeellä olevien eläkkeiden maksuun. Eläkejärjestelmän kestävyys on voitava taata kaikille, jotka sen rahoittamiseen osallistuvat. Suuria eläkkeitä tulee leikata, ja säästyneellä summalla tulee pienentää eläkemaksuja. Julkiseen eläkejärjestelmään osallistumisen tulisi olla pakollista ainoastaan perustoimeentulon tarjoavalta osalta.


Virinnyt keskustelu esimerkiksi X:n puolella on paljastanut jälleen sen kiusallisen tosiasian, että monella koulutetullakaan henkilöllä ei ole kovin kattavaa ymmärrystä siitä, miten meidän eläkejärjestelmämme toimii, vaan ongelmaa tarkastellaan tunteet edellä. Voidaan siis olettaa, ettei suuria muutoksia nykyiseen järjestelmään ole odotettavissa lähivuosikymmeninä. Henkilökohtaisesti ehdotan, että jokaiselle kansalaiselle palautetaan lyhentämättömänä maksetut eläkemaksut tilille kerralla ja jokainen hoitakoot eläkejärjestelynsä parhaaksi katsomallaan tavalla. Ne, joilla ei ole kykyä hoitaa asioitaan, voidaan järjestää neuvonta- tai varainhoitopalveluita, kuten muissakin raha-asioissa tehdään. Kukaan ei jää tyhjän päälle, se voidaan taata perustulolla.


Eläkejärjestelmän kriisi on vaarallinen ongelma, jota ei voi jättää huomiotta. Kriisin ratkaiseminen vaatii rohkeita päätöksiä.


30.10.2023