Varainsiirtoverosta on luovuttava

Suomalaisia liikuttaa kaksi asiaa enemmän kuin mikään muu, urheilu ja verotus. Nyt kun olympialaiset ovat taas ohi, voidaan puhua jälkimmäisestä. Viimeaikoina on käyty myös yleisesti keskustelua erityisesti varainsiirtoverosta ja sen haitallisuudesta.

Varainsiirtovero heikentää tutkitusti ihmisten terveyttä, kun perheet joutuvat asumaan heille sopimattomissa asunnoissa. Tästä koituvalle hyvinvointitappiolle voidaan myös laskea rahallinen arvo.

Tämän lisäksi veron kielteiset vaikutukset ovat nähtävissä myös työmarkkinoissa, kun ihmisten mahdollisuus muuttaa työn perässä heikkenee. Ihmisten on vaikeampi myydä asuntojaan ja muuttaa esimerkiksi työn perässä.

Varainsiirtoveroa nostettiin vuonna 2013 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin. YLEn uutisessa mainittiin, että varainsiirtovero voitaisiin korvata kiinteistöverolla, jolloin hyvinvointitappiota saataisiin pienennettyä.

Liberaalipuolueen puolueohjelmassa linjataan seuraavaa:

“Varainsiirtovero tulee poistaa. Kiinteistöveron rakennuksiin kohdistuva osa tulee poistaa. Oman asunnon myyntivoiton verovapaudesta tulee luopua.” Asuntoon sijoittavia ei pidä suosia osakkeisiin tai muihin asioihin sijoittavien kustannuksella. Mielestäni tästä luovuttaessa, myös remontointiin tarkoitetut välineet pitäisi voida vähentää verotuksessa.

Suomen tulee luopua ihmisten vapauksia tai pahimmillaan terveyttä haittaavista veroista. Poistettavia veroja ovat esimerkiksi autovero, ajoneuvovero sekä varainsiirtovero.

 14.3.2018